آشنايي با بخش هاي اداري دانشگاه
رياست دانشگاه : جناب آقاي مسعود افتخاري  ( كارشناسي ارشد زمين شناسي مهندسي )


اداره آموزش : جناب آقاي محمد رضا اعلمي  ( كارشناسي ارشد مهندسي اقتصاد كشاورزي )


امور حفاظت فيزيكي : جناب آقاي اسماعيل افتخاري


كارشناس آموزش ، برنامه ريزي آموزشي و انفورماتيك : جناب آقاي محمد افتخاري


امور مالي دانشجويي و فرهنگي : سركار خانم مريم قديم سرباز


امور مالي و كارپردازي : جناب آقاي مهدي علمشاهي


مسئول آزمايشگاه : سركار خانم معصومه علمشاهي


مسئول كتابخانه : خانم ها كبري محمدي و كبري افتخاري


مسئول بسيج دانشجويي : آقاي مهدي افتخاري


امور خدماتي : آقاي مهدي رضواني

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما