اخبار
بيشتر
اطلاعیه ها
بيشتر
همايش ها
 
.
 
.
 
.
 
ساختمان آموزشی دانشگاه پیام نور واحد آوج
 
سایت دانشگاه پیام نور واحد آوج
 
 
 
 
 
 
1395/8/24 دوشنبه دسترسی سریع

1395/8/24 دوشنبه
آدرس دانشگاه : شهرستان آوج بلوار امام حسین (ع) کیلومتر سوم جاده آوج به همدان روبروی پمپ بنزین نبش بلوار شهرک صنعتی - تلفن 15-34623611-028 فکس  34623611  کد پستی 13187-34616